Borapeek PEEK (Polieteroeteroketon)

Tworzywo Borapeek jest częściowo krystalicznym wysokowydajnym tworzywem wykazującym doskonałą kombinację właściwości mechanicznych i chemicznych, jak i wysoką wytrzymałość temperaturową. Materiał stanowi uzupełnienie oferty w zastosowaniach, gdzie standardowe termoplasty takie jak: Boramid, Boracetal lub Boralyte nie są w stanie sprostać ekstremalnym rygorom technicznym.

Do podstawowych właściwości Borapeeku należą:

 • temperatura pracy do 260°C w trybie ciągłym i do 310°C w krótkim czasie
 • doskonała wytrzymałość, sztywność i odporność hydrolityczna
 • niski współczynnik tarcia
 • niezwykle wysoka stabilność rozmiarowa w szerokim zakresie temperatur
 • doskonała odporność chemiczna i biologiczna
 • wyjątkowa odporność na promieniowanie UV i promieniowanie wysokoenergetyczne
 • możliwość sterylizacji detali gotowych wykonanych z Borapeeku wszystkimi konwencjonalnymi metodami.

Typowe zastosowania:

 • w sektorze medycznym i technice operacyjnej np. wirniki i pierścienie-wykładziny w pompach odśrodkowych
 • w technice kosmicznej
 • łożyska rolek prowadzących drut stalowy
 • w przemyśle spożywczym, przetwórczym i chemicznym.