Produkcja specjalna

Flary

TERMICZNE NABOJE ZAKŁÓCAJĄCE TNZ-26, TNZ-811H, TNZ-812

Stanowią element systemu ochrony biernej statków powietrznych i służą do zakłócania samonaprowadzających się pocisków rakietowych.