BORACETAL POM (Polioksymetylen)

Boracetal i inne tworzywa od Nylonbor

 

Specjalna charakterystyka Boracetalu jest wynikiem idealnej kombinacji wytrzymałości, sztywności oraz odporności udarowej. Dzięki wysokiej krystalizacji Boracetal jest bardziej sztywny niż wiekszość tworzyw, szczególnie w zakresie temperatur 50-100°C.

Do podstawowych własności Boracetalu należą:

 • wysoka sztywność i wytrzymałość mechaniczna
 • dobra odporność na uderzenia
 • niska absorpcja płynów 0,2-0,8%
 • wysoka stabilność rozmiarowa
 • dobre właściwośći elektroizolacyjne
 • dobra skrawalność (krótkie wióry)

Typowe zastosowania:

 • elementy ślizgowe
 • korpusy zaworów
 • obudowy cewek oraz łożysk tocznych
 • elementy konstrukcji pomp
 • części przekładni
 • łożyska, rolki
 • koła zębate o małym module
 • części konstrukcyjne w obszarach zagrożonych eksplozją
 • technika medyczna
 • elementy pracujące w cieczach

BORACETAL C

Nazwa handlowa: Boracetal C
Symbol wg ISO 1043: POM C
Oznaczenie: Polioksymetylen

Polioksymetylen (POM C) jest wysokokrystalicznym tworzywem termoplastycznym, które występuje w dwóch podstawowych odmianach: jako kopolimer (POM-C, Ultraform, Hostaform) i homopolimer (POM-H, Delrin). POM dzięki nieznacznemu wchłanianiu wody posiada bardzo dobrą stabilność masy i dobre właściwości obróbki (krótkie wióry). Ze względu na korzystne właściwości - dużą twardość, sztywność i wytrzymałość przy dobrej lepkości i odporności na chemikalia, oraz korzystnemu współczynnikowi tarcia i odporności na ścieranie, POM może w wielu przypadkach trafić w miejsce materiałów metalicznych. Tworzywo występuje w kolorze białym i czarnym.

BORACETAL G

Nazwa handlowa: Boracetal G
Symbol wg ISO 1043: POM C + PE
Oznaczenie: Polioksymetylen + Polietylen

Boracetal G jest kopolimerem polioksymetylenu (POM-C) do którego dodano około 10% ultrawysokocząseczkowego polietylenu (PE 1000). Dodatek PE działa jak smar w postaci ciała stałego (np.grafit), dzięki temu Boracetal G w stosunku do nie zmodyfikowanego POM posiada wyraźnie lepsze właściwości ślizgowe w przypadku braku smarownia. Współczynnik tarcia w stosunku do stali wynosi 0,19 i jest on niższy w porównaniu z innymi termoplastami (PA 6 0,3/ PP 0,4). Dodatek PE w przypadku łożysk ślizgowych powoduje cichą pracę oraz brak konieczności smarowania. Zewnętrzne nieznaczne wchłanianie wody 0,14% wpływa na podwyższenie stabilności wymiarów. Elementy maszynowe z Boracetalu G są bardzo odporne na ścieranie i odznaczają się dlatego wyższą trwałością. Boracetal G może być stosowany w sektorze środków spożywczych. W celu odróżnienia od niezmodyfikowanego POM Boracetal G jest barwiony na kolor jasnoniebieski.

BORACETAL TF

Nazwa handlowa: Boracetal TF
Symbol wg ISO 1043: POM C + PTFE
Oznaczenie: Polioksymetylen + Teflon

POM C + PTFE bazuje na materiale, w którym włókna teflonu zostały równomiernie rozdzielone w całej objętości POM-u. Odznacza się dobrą odpornością chemiczną, niskim współczynnikiem tarcia oraz dobrymi właściwościami podczas obróbki skrawaniem. Dlatego elementy ślizgowe z POM + PTFE posiadają dobrą wytrzymałość na ścieranie i nieznaczną skłonność do drgań ciernych zewnętrznych. Jest to materiał odporny na gorącą wodę, antyadhezyjny, miękki, wrażliwy na promieniowanie gama, nietopliwy, samogasnący, wytrzymały na promieniowanie UV, elektrycznie izolujący. Tworzywo występuje w kolorze białym.

BORACETAL GF30

Nazwa handlowa: Boracetal GF30
Symbol wg ISO 1043: POM GF30
Oznaczenie: Polioksymetylen wzmocniony włóknem szklanym

Boracetal GF30 jest tworzywem wzmocnionym 30% dodatkiem włókna szklanego. Zawartość włókna szklanego powoduje wiele zmian we właściwościach fizycznych i mechanicznych w stosunku do odmian nie wzmocnionych. Zwiększeniu ulega: gęstość, wytrzymałość, twardość, moduł E i temperatura odkształcenia pod obciążeniem, zaś wchłanianie wody, współczynnik rozszerzalności liniowej jak i wytrzymałość udarnościowa ulegają zmniejszeniu. Tworzywo dostępne jest w kolorze czarnym.

BORAMID LF

Nazwa handlowa: Boracetal LF
Symbol wg ISO 1043: POM LF
Oznaczenie: Polioksymetylen przewodzący

Boracetal LF jest kopolimerem polioksymetylenu najnowszej technologii, wykazującym rezystancję skrośną rzędu 102 - 103 Ω*cm czyli znacznie obniżoną w stosunku do odmian standardowych (1014 Ω*cm). Ta cecha, w połączeniu z dobrymi właściwościami mechanicznymi czyni z niego materiał ceniony w branży elektrycznej i elektronicznej. Boracetal LF występuje w kolorze czarnym.