Boracarb PC (Poliwęglan)

Poliwęglan (PC) jest amorficznym, przezroczystym tworzywem termoplastycznym. Łączy on w sobie wiele dobrych własności metali, szkła i tworzyw sztucznych.

Do jego podstawowych własności należą:

  • przezroczystość
  • sztywność
  • stablność wymiarów
  • dobre własności izolacyjne, niezależne od warunków otoczenia
  • jest tworzywem samogasnącym

Typowe zastosowania:

  • wzierniki
  • pokrywy w akumulatorach
  • maszynowe elementy tnące
  • części maszyn kuchennych
  • oszklenia zabezpieczające