Dział rozwoju i kontroli jakości

Dział Rozwoju i Kontroli Jakości

Jednostka odpowiedzialna za współpracę z firmami zewnętrznymi oraz instytutami w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a także nadzór nad kontrolą jakości wyrobów Produkcji Specjalnej oraz Działu Tworzyw.